NIO toets geeft bij 80% van de Cito uitslagen ander advies

Door Testkabinet aangeboden intelligentietest zorgt voor genuanceerder beeld van leervermogen kind

04 MAART 2013, UTRECHT, MAANDAG 4 MAART 2013
Samenvatting
In grote delen van ons land is de uitslag van de Citotoets een belangrijke factor in de toelating tot het voortgezet onderwijs. In meer dan 80% van de gevallen is er echter aanleiding dat schooladvies te nuanceren. Dat blijkt uit resultaten van een onderzoek van het Testkabinet op basis van de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO).

In grote delen van ons land is de uitslag van de Citotoets een belangrijke factor in de toelating tot het voortgezet onderwijs. In meer dan 80% van de gevallen is er echter aanleiding dat schooladvies te nuanceren. Dat blijkt uit resultaten van een onderzoek van het Testkabinet op basis van de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO).

Voor zo’n 165.000 leerlingen uit groep 8 van de basisschool is dit een spannende week; zij krijgen namelijk de uitslag van hun Citotoets. Een belangrijke factor in het bepalen van hun schooltoekomst. Vaak komt die uitslag met onzekerheid, teleurstelling en twijfel. Want niet altijd komt de uitslag overeen met de verwachtingen die ouders en/of basisscholen van een kind hebben. Steeds meer ouders en leerkrachten kiezen daarom voor extra zekerheid en bevestiging zodat hun kind niet op basis van één toetsgegeven op een bepaald middelbaar schoolniveau terechtkomt. Niet alleen wat een kind tot nu toe heeft geleerd, maar ook wat het nog kan leren - het leervermogen - bepaalt welk niveau het aankan. Waar de Cito zich vooral op de reeds aanwezige taal- en rekenvaardigheden richt, is de NIO een intelligentietest die leerpotentie meet. De NIO biedt daarmee een breder en genuanceerder beeld van wat een kind kan en kan zo beschouwd worden als een second opinion.

Dat dit geen overbodige luxe is, blijkt wel uit de cijfers. In liefst 81 procent van de gevallen geeft de NIO namelijk aanleiding het schooladvies te heroverwegen. In 55 procent van de onderzochte gevallen komt de NIO gemiddeld een heel schoolniveau hoger uit, bijvoorbeeld op havo in plaats van vmbo-tl. Bij 26 procent blijkt op basis van leerpotentie eventueel een lager schoolniveau raadzaam.

Het Testkabinet biedt daarom NIO toets afnames aan. Via de website www.niotoetsen.nl kunnen ouders hun kind aanmelden voor de NIO, die wordt afgenomen in Utrecht en Rotterdam. Het Testkabinet zorgt voor professionele en deskundige begeleiding door een ervaren, betrokken en gediplomeerd orthopedagoog. Om stress te voorkomen nemen zij met 2,5 uur uitgebreid de tijd voor de afname. De uitslag volgt vervolgens binnen 24 uur.

www.niotoetsen.nl is een initiatief van het Testkabinet, een in 2006 opgericht particulier test- en adviesbureau uit Utrecht dat is gespecialiseerd in de problematiek rond leerproblemen en schoolkeuze. Het Testkabinet werkt uitsluitend met hoogopgeleide professionals die het kind en de ouder(s) centraal stellen en begrijpen wat zij belangrijk vinden.

Afbeeldingen
berichten