Universiteit Maastricht wint Sustainabul 2012 award

21 MAART 2012, AMSTERDAM
Samenvatting
De Sustainabul 2012 award is dinsdag 20 maart uitgereikt aan Universiteit Maastricht. Namens de universiteit heeft Jeanine Gregersen, directeur communicatie, de award in ontvangst genomen. De Sustainabul award wordt ieder jaar uitgereikt aan de universiteit met het meest transparante en duurzame beleid. De uitslag is gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek van Rank a Brand en Morgen, waarin alle 14 Nederlandse universiteiten zijn getoetst op transparantie en duurzaamheid.
De Sustainabul 2012 award is dinsdag 20 maart uitgereikt aan Universiteit Maastricht. Namens de universiteit heeft Jeanine Gregersen, directeur communicatie, de award in ontvangst genomen. De Sustainabul award wordt ieder jaar uitgereikt aan de universiteit met het meest transparante en duurzame beleid. De uitslag is gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek van  Rank a Brand en Morgen, waarin alle 14 Nederlandse universiteiten zijn getoetst op transparantie en duurzaamheid.

Eerlijk over prestaties
Universiteit Maastricht mag zich met recht de winnaar van de Sustainabul 2012 award noemen. De universiteit voert niet alleen een duurzaamheidbeleid, zij geeft ook inzicht in haar beleidsdocumenten en haar prestaties. Zo presenteert Universiteit Maastricht prestaties op het gebied van energieverbruik, waterverbruik, afvalgrootte en duurzaam inkopen. De data uit het onderzoek zijn gebaseerd op gegevens uit jaarverslagen van 2010 of de website van de desbetreffende universiteit. "Deze prijs danken wij aan de drijvende kracht van onze studenten van de Green Office en wij als management van de universiteit omarmen dit." aldus Jeanine Gregersen.

Koplopers torenen ver uit boven de rest
In 2008 toonden alle 14 universiteiten goede intenties door het ondertekenen van het MJA-3 convenant voor energie efficiëntie (30% over de periode 2005-2020) en het convenant duurzaam inkopen (50% in 2012). Alleen de top drie, Universiteit Maastricht (1), Radboud Universiteit Nijmegen (2) en Technische Universiteit Eindhoven (3), geven gedegen inzicht in haar duurzaamheidbeleid en prestaties. Opvallend is dat een middenmoot ontbreekt. Na de koplopers en Rijksuniversiteit Groningen op de vierde plek, volgen universiteiten die slechts op een enkele van de gestelde onderzoekscriteria scoren.

Universiteiten doen meer dan ze laten zien
Uit het onderzoek van Morgen en Rank a Brand blijkt dat universiteiten op het gebied van duurzaamheid meer doen dan ze zichtbaar maken. “Iedere universiteit heeft een milieu- of duurzaamheidscoördinator aangesteld. Duurzaamheid staat dus zeker op de agenda”, aldus Sabina Gietema, projectleider Sustainabul. Waar alle Nederlandse universiteiten in hun jaarverslag aan het thema duurzaamheid refereren, laten ze vervolgens na te vermelden tot welke aanpak dit leidt en welke concrete doelen ze zich stellen. Zo hebben alle universiteiten de verplichting om binnen het MJA-3 convenant een Energie-Efficiëntie Plan (EEP) op te stellen. Slechts twee universiteiten, de Technische Universiteit Eindhoven en de Rijksuniversiteit Groningen, publiceren die plannen. Ook de CO2 voetafdruk wordt slechts door twee universiteiten inzichtelijk gemaakt; Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit Nijmegen. “Inzicht geven in de stand van zaken is een begin om te kunnen beoordelen of maatregelen ook tot duurzamere prestaties leiden”, volgens Gietema.

Over Rank a Brand en Morgen
De Sustainabul award is een initiatief van Rank a Brand en Morgen, die de 14 universiteiten van Nederland onderzochten op duurzaamheid en transparantie. Met de uitreiking van de Sustainabul 2012 award hopen Rank a Brand en Morgen universiteiten te mobiliseren om publiekelijk inzichtelijk te maken wat ze doen om te verduurzamen. Rank a Brand geeft consumenten de mogelijkheid om te kiezen voor bedrijven die oog hebben voor milieu, klimaat en arbeidsomstandigheden. Op www.rankabrand.nl kunnen consumenten vergelijken hoe transparant, groen en fair hun favoriete merken zijn. Morgen is het landelijke studentennetwerk voor een duurzame toekomst op universiteiten en hogescholen. Kijk voor meer info opwww.studentenvoormorgen.nl.

Alle resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd op www.duurzamestudent.nl.
Citaten
"Deze prijs danken wij aan de drijvende kracht van onze studenten van de Green Office en wij als management van de universiteit omarmen dit." Jeanine Gregersen, directeur Communicatie, Universiteit Maastricht
"Iedere universiteit heeft een milieu- of duurzaamheidscoördinator aangesteld. Duurzaamheid staat dus zeker op de agenda." Sabina Gietema, projectleider, Sustainabul
"Inzicht geven in de stand van zaken is een begin om te kunnen beoordelen of maatregelen ook tot duurzamere prestaties leiden." Sabina Gietema, projectleider, Sustainabul
Afbeeldingen
Video's
Contactpersonen
berichten