Toekomst beroepsvaart Scheveningen bedreigd door woningbouwplannen gemeente

Wethouder Norder negeert wensen ondernemers in Scheveningen Haven

05 MAART 2012, SCHEVENINGEN
Samenvatting
De gemeente Den Haag blijft vasthouden aan het achterhaalde beleid om de ‘derde beroepshaven’ in Scheveningen vol te bouwen met woningen en andere recreatieve functies. Ondanks jarenlange samenspraak met de gemeente worden alle havengebonden ondernemers gepasseerd door de grootschalige plannen. Als de plannen van de gemeente doorgaan zullen meerdere bedrijven genoodzaakt zijn te vertrekken hetgeen slecht is voor de werkgelegenheid.

De gemeente Den Haag blijft vasthouden aan het achterhaalde beleid om de ‘derde beroepshaven’ in Scheveningen vol te bouwen met woningen en andere recreatieve functies. Ondanks jarenlange samenspraak met de gemeente worden alle havengebonden ondernemers gepasseerd door de grootschalige plannen. De groeiende beroepsvaart wenst al jarenlang uitbreiding van haven- en kaderuimtes, maar door de geplande woningbouw zullen de haven- en kaderuimtes voor de beroepsvaart juist afnemen. Als de plannen van de gemeente doorgaan zullen meerdere bedrijven genoodzaakt zijn te vertrekken hetgeen slecht is voor de werkgelegenheid.

De Belangenvereniging Schevenings Havengebied, het viscluster en de rederijen op Scheveningen, maar ook de Bewonersorganisatie Havenkwartier Scheveningen zijn van mening dat een combinatie van wonen, werken en leven in de 3e beroepshaven (het voormalige Norfolkline terrein) goed mogelijk is. Een nieuwe kadestrook met bedrijfsruimten op dit terrein geven de offshore en visserij dan voldoende groeimogelijkheden in het havengebied. De ondernemers zijn unaniem bereid dit gewijzigde plan verder uit te werken en bij te dragen aan de realisatie hiervan en roepen het College op om haar grootschalige woningbouwplannen in de 3e Haven opnieuw bij te stellen, rekening houdend met de toekomst van de havengebonden ondernemers op Scheveningen. In april 2012 zal het college van Burgemeester en Wethouders een definitieve beslissing nemen over de ontwikkeling van het havengebied in Scheveningen.

De grootschalige nieuwbouw die tot aan het water in de 3e beroepshaven is gepland veroorzaakt grote druk op het hele havengebied in Scheveningen. Op het Noordelijk Havenhoofd bij de 1e beroepshaven zou het viscluster gaan starten met het onderzoek naar de herontwikkeling en uitbreiding van de activiteiten. Als de Rijksrederij en de beroepsvaart uit de 3e Haven naar de 1e Haven (visserij) moeten verhuizen, dan ontbreekt daarvoor letterlijk ruimte voor toekomst. Bovendien blijft er dan ook voor de hier van oudsher gevestigde reders onvoldoende ruimte over en worden zij gedwongen om naar IJmuiden te vertrekken. De werkgelegenheid die de wethouder heeft beoogd zal dan volledig verdampen.

Ook de 2e Haven aan de landzijde is nu al vol en groei is niet meer mogelijk. Uitwijken naar de 3e Haven is voor de daar gevestigde beroepsvaart (o.a. Rederij Groen Offshore) een uitkomst. Dit wordt met de nieuwe plannen nu onmogelijk.

Het naast het Norfolkline terrein gelegen schiereiland Landhoofd C kenmerkt zich door leegstaande appartementen van het Nautisch centrum, een tot op heden mislukt nieuwbouwproject. De scheepsonderhoud bedrijven die hier tevens gevestigd zijn, worden verder geïsoleerd door de geplande woningbouw in de 3e Haven. Ook een zeilevenement als de North Sea Regatta zal door de nieuwe bebouwing en dientengevolge gebrek aan kaderuimte beknot worden.

Afbeeldingen
Contactpersonen
berichten