Partnership NRC Carrière en TEDxMaastricht

TEDxMaastricht-bijlage in NRC Weekend

03 FEBRUARI 2012, ROTTERDAM
Samenvatting
Een nieuwe wervingsstrategie vormgeven en kennispartnership omtrent arbeidsmarktcommunicatie opbouwen: dat zijn de voornaamste doelstellingen van de nieuwe samenwerkingspartners TEDxMaastricht en NRC Carrière.

Een nieuwe wervingsstrategie vormgeven en kennispartnership omtrent arbeidsmarktcommunicatie opbouwen: dat zijn de voornaamste doelstellingen van de nieuwe samenwerkingspartners TEDxMaastricht en NRC Carrière.

De zorg staat voor grote uitdagingen. Terwijl de kosten van medische zorg blijven stijgen, neemt de vraag ernaar toe. Niet alleen door de vergrijzing en de groeiende tekorten aan geschoold personeel, maar ook doordat patiënten een andere benadering van de zorg vragen. Zij zoeken naar meer regie over hun eigen zorgproces en raken meer betrokken in hun behandelteam. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de zorgsector op zoek moet naar nieuwe concepten, geholpen door nieuwe mogelijkheden die de technologie voortbrengt. Ook voor professionals in de zorg vraagt dit om andere competenties. Op TEDxMaastricht (www.tedxmaastricht.nl) delen sprekers hun ideeën over de toekomst van de gezondheidszorg. TEDxMaastricht is een initiatief van het UMC St Radboud en werd in 2011 voor het eerst georganiseerd. TEDx is een wereldwijde beweging van lokaal georganiseerde TED-achtige evenementen waarin sprekers hun toekomstvisies delen op het gebied van Technologie, Entertainment en Design.

Samenwerking met NRC Carrière

De missie van NRC Carrière (www.nrccarriere.nl) om hèt kwalitatieve arbeidsmarktmerk te zijn voor de hoogopgeleide nichedoelgroep sluit volledig aan bij die van TEDxMaastricht. TEDxMaastricht heeft als doelstelling een nieuwe wervingsstrategie vorm te geven om ook in de toekomst het juist zorgtalent aan te kunnen trekken. Het UMC St Radboud wil met de samenwerking employer branding verder ontwikkelen, eventueel branchebreed. NRC Carrière wil haar naamsbekendheid als partner in de arbeidsmarktcommunicatie onder B2B zorgprofessionals vergroten. Ook wil het carrièreplatform kennispartnership omtrent arbeidsmarkt(communicatie) opbouwen met potentiële klanten in de zorgsector.

TEDxMaastricht heeft een netwerk binnen de zorgbranche. Met haar kennis over de zorgbranche is zij inhoudelijk verantwoordelijk voor de organisatie van events en het aanleveren van relevante content. NRC Carrière is een crossmediale mediapartner en gaat media inzetten om het event aan te kondigen. Alle communicatie rondom de samenwerking is dual branded.

Weekendbijlage NRC Carrière - TEDxMaastricht

De eerste concrete actie van het samenwerkingsverband is een TEDxMaastricht-bijlage in NRC Weekend op zaterdag 24 maart. Dit is een commerciële bijlage – een wens van zowel TEDxMaastricht als NRC Carrière. De artikelen over het event TEDxMaastricht dienen ter promotie, informatie en inspiratie voor de doelgroep.

Over NRC Carrière en NRC Media

NRC Carrière is het arbeidsmarktmerk van NRC Media dat zich richt op de hoogopgeleide doelgroep van 20-55 jaar in de profit- en de non-profitbranches. Met crossmediale oplossingen geeft NRC Carrière invulling aan wervings- en imagocampagnes. Op die manier worden zowel actieve als latente werkzoekenden bereikt.

De oplage van NRC Weekend is 291.000* en het bereik van de zaterdagkrant is 763.000**. De oplage van nrc.next is 82.762* en het bereik is 320.000**. Het NRC online netwerk heeft gemiddeld 3,8 miljoen*** unieke bezoekers per maand. Het gaat daarbij om nrc.nl, nrcnext.nl en nrccarriere.nl.

www.tedxmaastricht.nl

www.nrccarriere.nl

*       Bron oplagecijfers: HOI, Q2 2010 - Q1 2011

**     Bron bereikcijfers: NOM, Q2 2010, Q1 2011

***    Bron online bereikcijfers: Google Analytics 

 


Afbeeldingen
Contactpersonen
berichten