Raad voor de Journalistiek: RTV Utrecht in de fout bij berichtgeving over DUIC

06 DECEMBER 2016, UTRECHT, 6 DECEMBER 2016
Samenvatting
De Raad voor de Journalistiek heeft geoordeeld dat RTV Utrecht ‘deels onzorgvuldig’ te werk is gegaan bij berichtgeving over de bezorgkwaliteit van de papieren DUIC krant, in maart dit jaar. In de uitspraak komt naar voren dat RTV Utrecht DUIC onvoldoende gelegenheid tot wederhoor heeft geboden en de inhoudelijke reactie die werd gegeven onvoldoende heeft weergegeven in het artikel. De Raad stelt dat RTV Utrecht daarom ‘journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld’.

De Raad voor de Journalistiek heeft geoordeeld dat RTV Utrecht ‘deels onzorgvuldig’ te werk is gegaan bij berichtgeving over de bezorgkwaliteit van de papieren DUIC krant, in maart dit jaar. In de uitspraak komt naar voren dat RTV Utrecht DUIC onvoldoende gelegenheid tot wederhoor heeft geboden en de inhoudelijke reactie die werd gegeven onvoldoende heeft weergegeven in het artikel. De Raad stelt dat RTV Utrecht daarom ‘journalisitiek onzorgvuldig heeft gehandeld’.

“RTV Utrecht heeft in eigen beheer een niet-representatief onderzoek uitgevoerd. Uit dat onderzoek zou blijken dat slechts een klein deel van de toegezegde oplage van de DUIC krant daadwerkelijk werd bezorgd. Wij hebben niet voldoende de mogelijkheid gehad op dit onderzoekje van RTV Utrecht inhoudelijk te reageren. En de reactie die we gaven, werd niet voldoende in de berichtgeving weergegeven. We zijn blij dat de Raad ons daarin steunt”, zegt Joris Daalhuisen, uitgever van DUIC. “En die wederhoor is des te belangrijker omdat RTV Utrecht ook nog eens onze adverteerders meende te moeten benaderen voor een reactie op dat niet-representatieve onderzoek.”

Concurrentie

Juist als een nieuwsmedium negatieve berichtgeving verspreidt over een concurrerend nieuwsmedium, is extra zorgvuldigheid geboden. “Door onze adverteerders te benaderen wordt een regelrechte aanval op onze primaire inkomstenstroom gedaan. Het is daarbij extra wrang dat RTV Utrecht nagenoeg geheel met subsidie van de gemeente en provincie wordt gefinancierd en DUIC volledig zelfvoorzienend is, geen belastinggeld ontvangt en daardoor volledig afhankelijk is van deze advertentie-inkomsten”, zegt Daalhuisen. “De totale werkbegroting van DUIC is even groot als het salaris van de directeur van RTV Utrecht.”

Herzieningsverzoek

De Raad voor de Journalistiek heeft geoordeeld dat de berichtgeving van RTV Utrecht inhoudelijk zorgvuldig tot stand is gekomen. DUIC is het daar niet mee eens en zal tegen dit onderdeel van de uitspraak nog een herzieningsverzoek indienen bij de Raad. “Inmiddels zijn we overgestapt naar distributie via afhaalpunten, waardoor we ons bereik hebben uitgebreid. Wat dat betreft is de berichtgeving van RTV Utrecht sowieso al ingehaald door de tijd”, aldus Daalhuisen. “Maar het is onze journalistieke taak om onzorgvuldige berichtgeving aan de kaak te stellen. En dat is precies wat we hier doen.”

Citaten
"RTV Utrecht heeft in eigen beheer een niet-representatief onderzoek uitgevoerd. Uit dat onderzoek zou blijken dat slechts een klein deel van de toegezegde oplage van de DUIC krant daadwerkelijk werd bezorgd. Wij hebben niet voldoende de mogelijkheid gehad op dit onderzoekje van RTV Utrecht inhoudelijk te reageren. En de reactie die we gaven, werd niet voldoende in de berichtgeving weergegeven. We zijn blij dat de Raad ons daarin steunt." Joris Daalhuisen
"En die wederhoor is des te belangrijker omdat RTV Utrecht ook nog eens onze adverteerders meende te moeten benaderen voor een reactie op dat niet-representatieve onderzoek." Joris Daalhuisen
"Door onze adverteerders te benaderen wordt een regelrechte aanval op onze primaire inkomstenstroom gedaan. Het is daarbij extra wrang dat RTV Utrecht nagenoeg geheel met subsidie van de gemeente en provincie wordt gefinancierd en DUIC volledig zelfvoorzienend is, geen belastinggeld ontvangt en daardoor volledig afhankelijk is van deze advertentie-inkomsten." Joris Daalhuisen
"De totale werkbegroting van DUIC is even groot als het salaris van de directeur van RTV Utrecht." Joris Daalhuisen
"Inmiddels zijn we overgestapt naar distributie via afhaalpunten, waardoor we ons bereik hebben uitgebreid. Wat dat betreft is de berichtgeving van RTV Utrecht sowieso al ingehaald door de tijd." Joris Daalhuisen
"Maar het is onze journalistieke taak om onzorgvuldige berichtgeving aan de kaak te stellen. En dat is precies wat we hier doen." Joris Daalhuisen
Afbeeldingen
berichten