Goede doelen laten tonnen donatiegeld liggen

26 NOVEMBER 2015, HILVERSUM, 26 NOVEMBER 2015
Samenvatting
Kennisbank Filantropie constateert op basis van een analyse van vragen van vermogensfondsen en filantropieadviesafdelingen van banken dat goede doelen niet goed weten hoe zij donaties binnen kunnen halen. Dit wordt deels veroorzaakt doordat goede doelen blijven hangen in traditionele vormen van fondsenwerving, maar ook onvoldoende gebruik maken van de verschillende nieuwe online zoekmogelijkheden die o.a. door Kennisbank Filantropie worden aangeboden.

Kennisbank Filantropie constateert op basis van een analyse van vragen van vermogensfondsen en filantropieadviesafdelingen van banken dat goede doelen niet goed weten hoe zij donaties binnen kunnen halen. Dit wordt deels veroorzaakt doordat goede doelen blijven hangen in traditionele vormen van fondsenwerving, maar ook onvoldoende gebruik maken van de verschillende nieuwe online zoekmogelijkheden die o.a. door Kennisbank Filantropie worden aangeboden.

Norbert van Berckel, directeur Kennisbank Filantropie: “Traditioneel denkt een goed doel dat transparantie op de eigen website voldoende is om gevonden te worden, maar niets is minder waar. Goede doelen – en dan met name de middelgrote en kleinere goed doelen – worden in toenemende mate gevonden via filantropische zoeksites als De Nationale Goede Doelentest, de Goede Doelenmonitor en Geefwijzer.nl.”

Steeds vaker stellen banken filantropierapporten op voor kapitaal krachtige donateurs, die bij voorkeur anoniem willen geven. Deze banken maken gebruik van de centrale database van Kennisbank Filantropie. Voor deze filantropierapporten maken zij gebruik van zoek- en vergelijkingssites, waar vermogensfondsen, notarissen en individuele donateurs een selectie maken uit de tienduizenden goede doelen die Nederland rijk is.

Zo hebben de banken die gebruik maken van de Kennisbankdata vorig jaar voor ruim 3 miljoen euro aan goede doelen geschonken. Van Berckel: “Daarbij valt op dat veel organisaties die door de donateur worden geselecteerd hun informatie in het organisatieprofiel van Kennisbank Filantropie niet up-to-date hebben en dat is zonde. Deze doelen komen pas in actie wanneer ze actief worden aangespoord de gegevens op orde te brengen.”

Bestedingsverplichtingen ANBI-status
Tegen het einde van het jaar, als gevolg van de bestedingsverplichtingen die de ANBI-status hen oplegt, is een groeiend aantal vermogensfondsen op zoek naar doelen om hun gelden aan te doneren. “Gezamenlijk hebben de fondsen zo aan het einde van het jaar nog vele tonnen donatiegeld beschikbaar, en dat is dan alleen nog het deel dat zich bij Kennisbank Filantropie heeft gemeld. Waarschijnlijk is dit bedrag dus substantieel hoger. Kennisbank Filantropie wordt in deze periode regelmatig gevraagd of er nog goede doelen zijn die een financiële steun in de rug kunnen gebruiken. Omdat Kennisbank Filantropie een onafhankelijke stichting is, die geen individuele adviezen geeft, wordt vaak verwezen naar de eerder genoemde zoek- en vergelijkingssites”, aldus van Berckel.

Centraal Informatiepunt
Kennisbank Filantropie, door de sector aangewezen als beoogd centraal informatiepunt, wordt betaald uit bijdragen van brancheverenigingen en door organisaties die de transparantiedoelstellingen van de stichting ondersteunen en gebruik maken van de data. Voorbeelden hiervan zijn banken, media, donatieplaforms en bedrijven met een maatschappelijke doelstelling. Het onderhouden van een organisatieprofiel op Kennisbank Filantropie is kosteloos voor het goede doel, daarnaast is gebruik van de bijbehorende ANBI-pagina gratis en kan deze gebruikt worden om aan de publicatieplicht van de Belastingdienst te voldoen.

Over de stichting Kennisbank Filantropie
De stichting Kennisbank Filantropie is een onafhankelijk centraal informatiepunt zonder winstoogmerk. De stichting Kennisbank Filantropie wil bijdragen aan een betere samenleving door het bevorderen van transparantie in de filantropische sector. Helderheid over activiteiten en effectiviteit van filantropische instellingen stelt belanghebbenden in staat een bewuste keuze te maken en brengt het proces van kwaliteitsverbetering van de filantropische sector op gang.

Citaten
"Traditioneel denkt een goed doel dat transparantie op de eigen website voldoende is om gevonden te worden, maar niets is minder waar. Goede doelen – en dan met name de middelgrote en kleinere goed doelen – worden in toenemende mate gevonden via filantropische zoeksites als De Nationale Goede Doelentest, de Goede Doelenmonitor en Geefwijzer.nl." Norbert van Berckel, directeur Kennisbank Filantropie
"Daarbij valt op dat veel organisaties die door de donateur worden geselecteerd hun informatie in het organisatieprofiel van Kennisbank Filantropie niet up-to-date hebben en dat is zonde. Deze doelen komen pas in actie wanneer ze actief worden aangespoord de gegevens op orde te brengen." Norbert van Berckel, directeur Kennisbank Filantropie
"Gezamenlijk hebben de fondsen vele tonnen donatiegeld beschikbaar, en dat is dan alleen nog het deel dat zich bij Kennisbank Filantropie heeft gemeld. Waarschijnlijk is dit bedrag dus substantieel hoger. Kennisbank Filantropie wordt in deze periode regelmatig gevraagd of er nog goede doelen zijn die een financiële steun in de rug kunnen gebruiken. Omdat Kennisbank Filantropie een onafhankelijke stichting is, die geen individuele adviezen geeft, wordt vaak verwezen naar de eerder genoemde zoek- en vergelijkingssites." Norbert van Berckel, directeur Kennisbank Filantropie
Afbeeldingen
berichten