Relatie tussen de ziekte van Dupuytren en cholesterol niet aangetoond

Nieuw onderzoek van Xpert Clinic weerlegt gangbaar advies

26 MEI 2015, EINDHOVEN, 26 MEI 2015
Samenvatting
Wetenschappelijk databaseonderzoek heeft geen bewijs gevonden voor een relatie tussen cholesterol en het krijgen van de ziekte van Dupuytren, oftewel de 'koetsierhand'. Xpert Clinic vergeleek de dossiers van meer dan 300 patiënten met de cijfers van het Nivel.

Wetenschappelijk databaseonderzoek heeft geen bewijs gevonden voor een relatie tussen cholesterol en het krijgen van de ziekte van Dupuytren, oftewel de 'koetsierhand'. Xpert Clinic vergeleek de dossiers van meer dan 300 patiënten met de cijfers van het Nivel.

Omdat eerder onderzoek wel een relatie vond, kregen patiënten met de ziekte van Dupuytren regelmatig het advies om iets aan hun cholesterol te doen.

Cijfers tonen geen verband aan
"De dossiers werden bestudeerd van meer dan 300 patiënten tussen de 60 en 65 jaar oud die door Xpert Clinic zijn behandeld met naald fasciotomie of selectieve fasciectomie," licht drs. Reinier Feitz, medisch directeur Xpert Clinic het onderzoek toe. "Van deze groep had 14,4% een verhoogd cholesterolgehalte of gebruikte cholesterolverlagers. Dit percentage is vergeleken met het percentage in de algemene bevolking uit dezelfde leeftijdsklasse. Onder hen gebruikte ongeveer 15% cholesterolverlagers. Cholesterolproblemen komen dus in beide groepen even veel voor. We kunnen daarom op grond van deze cijfers geen relatie aantonen tussen cholesterol en de ziekte van Dupuytren."

Over Xpert Clinic
Xpert Clinic is een specialistisch centrum voor hand- en polszorg, dat zowel eenvoudige primaire behandelingen als ingewikkelde hersteloperaties uitvoert. In 2014 verwelkomde Xpert Clinic meer dan 10.000 nieuwe patiënten voor een behandeling en voerden de specialisten zo’n 6.500 operaties uit. De kliniek werkt nauw samen met wetenschappers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, met name op het gebied van onderzoek naar specifieke hand- en polsaandoeningen.

Citaten
"De dossiers werden bestudeerd van meer dan 300 patiënten tussen de 60 en 65 jaar oud die door Xpert Clinic zijn behandeld met naald fasciotomie of selectieve fasciectomie." Reinier Feitz, medisch directeur Xpert Clinic
"Van deze groep had 14,4% een verhoogd cholesterolgehalte of gebruikte cholesterolverlagers. Dit percentage is vergeleken met het percentage in de algemene bevolking uit dezelfde leeftijdsklasse. Onder hen gebruikte ongeveer 15% cholesterolverlagers. Cholesterolproblemen komen dus in beide groepen even veel voor. We kunnen daarom op grond van deze cijfers geen relatie aantonen tussen cholesterol en de ziekte van Dupuytren." Reinier Feitz, medisch directeur Xpert Clinic
Afbeeldingen
berichten